5 gode råd til indkøb af professionel oversættelse

Mange danske virksomheder vælger på baggrund af den øgede globalisering at udvide til andre lande. Netop derfor oplever vi i oversættelsesbranchen i stor vækst i efterspørgslen på vores ydelser. Det er ikke småbeløb vi her snakker om – der indkøbes for ca. 600 millioner kr hvert år.

Forud for et samarbejde med et oversættelsesbureau er der nogle overvejelser, som virksomhederne bør gennemgå, for at få så meget ud af arbejdet som muligt.

1. Du kan selv påvirke tilbuddet

Ved at gøre det klart for bureauerne, at du er i gang med at lave en udbudsrunde, sætter det nogle psykologiske mekanismer i gang hos de enkelte bureauer. Samtidig bør du spørge ind til hvilken kvalitet du kan forvente og evt. hvilke oversættere deres gøres brug af. Du kan evt. bede om en prøveoversættelse for at teste bureauet af både ift. kommunikation og kvaliteten af produktet.

2. Vær tydelig og kritisk

Forventningsafstemningen er ALT. Har du klart og tydeligt defineret stil, tone samt lavet tydelige restriktioner hvis nødvendigt fra starten af, undgår du som regel oversættelser som ikke opfylder dine forventninger. En anden grund til, at der fra starten af skal være styr på opgaven er, at du hos nogle oversættelsesbureauer betaler for oversætterens tid. Skal teksterne konstant rettes til pga. dine mangelfulde opgaveformuleringer, stiger opgavernes pris naturligvis også.

Arbejder I meget med bestemte terminologier, anbefaler vi altid, at virksomhederne sender referencemateriale, som kan hjælpe oversætteren med at forstå terminologierne.  

3. Originale filer gør arbejdet lettere for oversætteren

Arbejdsopgaven er så meget lettere, når materialet vi modtager, sendes i originale formater i Word, Excel, PowerPoint, Indesign og lignende. Et PDF-dokument gør det svært at bibeholde det opsatte layout.

4. Design med plads til de fyldige sprog

I Danmark er vi gode til at fatte os i korthed hvilket vil sige, at vi skal bruge færre ord på at få budskabet ud. For at komme med nogle eksempler, fylder tysk 13% mere end dansk, og de finske ord fylder gennemsnitlig 70% mere end de danske.

5. Tag ejerskab af oversættelsen tilbage!

Det er altid en god ide at lade jeres egne folk gennemlæse oversættelsen for på den måde, at sikre at virksomhedens stemme klart og tydeligt er til stede i teksterne. Fagordet for en sådan gennemlæsning kaldes for en ”validering”.

Mine erfaringer siger mig, at det er en RIGTIG god idé, at I sammen med oversættelsesbureauet har lavet klare aftaler om, hvordan korrekturen gennemføres. Skal I have lov til at indsætte/ændre noget i teksten, skal dette naturligvis gøres efter aftalen, så I ikke blot begynder at ændre i teksten – det kan medføre stavefejl eller ukorrekt formidling.

I sagens hast har jeg glemt at introducere mig selv. Mit navn er Mads Ingemann Blücher, og jeg er direktør i oversættelsesbureau Translated By Us.

Med det sagt, vil jeg ønske dig held og lykke med din næste oversættelse.