Guide: Sådan vurderer du kvaliteten af et link

Når det kommer til SEO, er links stadigvæk ekstremt vigtige her i 2019. Det er stadigvæk essentielt med en masse gode indgående links, hvis man vil til tops på Google og de andre søgemaskiner. Der er dog stor variation, hvad angår kvaliteten af links. Jeg lærer dig her, hvordan du kan vurdere kvaliteten af et link.

Hvis man ved bare en lillebitte smule om SEO, så er man også klar over, hvor vigtigt det er at have indgående links til sin hjemmeside, hvis man ønsker at rangere. Man skal anskue et link som en anbefaling, og desto flere der anbefaler ens indhold, desto bedre må det være, tænker Google.

Hvis jeg for eksempel i en artikel om a-kasser linker til en anden side, så anbefaler jeg indholdet på siden, hvortil jeg linker og øger dens chance for at rangere.

Der er forskel på kvaliteten af links

Ligesom der er forskel på kvaliteten af de anbefalinger, som vi kan få ude i den virkelige verden, er der også forskel på kvaliteten af links.

Vi kan nok godt hurtigt blive enige om, at der er markant forskel på en anbefaling fra en lækker ‘stud’ med velplejet hår og hud og så fra en forhutlet hjemløs med larver i skægget. Anbefalingen fra den flotte fyr har meget mere autoritet og troværdighed end den anden anbefaling.

Der findes desværre en række links, der svarer til anbefalinger fra den forhutlede hjemløse mand, men der findes også adskillige links, der svarer til anbefalinger fra den lækre stud. Man skal naturligvis bestræbe sig efter at få gode, autoritære links til sin hjemmeside.

Før i tiden var der ingen tvivl om, at der fandtes decideret skadelige links. Det kunne være links fra pornosider og deslige. I dag hælder langt de fleste SEO-eksperter dog til, at der ikke findes links, som decideret skader ens SEO. Et dårligt link i dag vil derimod bare ikke tilfører nogen som helst værdi til ens side.

Brug disse 4 parametre, når du vurderer kvaliteten af et link

Herunder præsenterer jeg de 4 parametre, som jeg benytter, når jeg vurderer kvaliteten af et link. Lad mig pointe, at der utvivlsomt kan findes SEO-eksperter, der opererer med andre parametre end mig, når de vurderer et links kvalitet.

Jeg er dog overbevist om, at langt de fleste kompetente SEO-eksperter vil anerkende vigtigheden af disse 4 parametre.

  • Relevans

Endnu har jeg til gode at se en officiel udmelding fra Google, hvor de fastslår, at relevans er et yderst centralt og vigtigt parameter, når det kommer til kvaliteten af et link.

Trods de manglende officielle Google-udmeldinger omkring dette parameter er der bred enighed blandt SEO-eksperter om, at relevans er hamrende vigtigt for kvaliteten af et link.

Dette hænger delvist sammen med, at chancen for at få et trafikeret link fra en side med relevant indhold, er ret stor, og at en link er trafikeret, er der mange, som anser for værdifuldt og betydende for et links kvalitet.

Derudover vil det også give god mening, hvis relevansen har betydning, når man medtænker Googles evne til semantisk at afkode tekst.

Det vil være ganske logisk, hvis links fra sider, der temamæssigt opererer i samme niche, er stærkere end links fra sider, der beskæftiger sig med helt andre felter.

  • Mængden af organisk trafik fra siden, der linker

Det er vigtigt, at siden, man får sit link fra, har trafik. Trafik kan anses som et signal om, at siden har kvalitetsindhold samt et formål.

Langt de fleste splogs har sjældent særligt meget trafik. Derfor er det ganske sandsynligt, at Google ikke tillægger links fra sider uden synderligt meget trafik særligt høj værdi.

  • Tredjepartsmetrics

Der findes en række SEO-værktøjer, der forsøger at estimere kvaliteten af en sides linkprofil.

Når man bruger disse værktøjer, får man en kvantitativ vurdering af en sides linkprofil, og det er egentlig dejligt håndgribeligt.

Dog må man aldrig stole blindt på det tal, man får. Man skal altid huske, at de evalueringer, som et tredjepartsværktøj kommer med, ikke er nogle, som Google eller de andre søgemaskiner bruger direkte.

Det er derfor i bedste fald kvalificerede gæt. Det mest populære SEO-værktøj til vurdering af linkprofiler er Ahrefs.

Ahrefs opererer med noget, der kaldes Domain Rating. En sides Domain Rating bestemmes af en kompleks algoritme, der blandt andet kigger på antallet af indgående links og kvaliteten af disse. Desto højere DR, desto bedre linkprofil.

  • Linkets placering

Jeg kigger altid på, hvor et link er placeret. Min – og andre SEO-eksperters – tommelfingerregel er, at desto færre klik væk fra forsiden er placeret, jo stærkere er linket.

En forklaringsmodel er, at det meste linkjuice typisk sendes til forsiden, da den har flest indgående links. Fra forsiden løber juicen videre til de nærliggende sider, og de vil derfor typisk have mest juice at sende videre.