SEO tips – 10 gode ekspertråd

Når du har læst dette oplæg, vil du have et overordnet indblik i hvilke elementer, der er vigtige for god SEO. Velkommen til vores 10 SEO tips.

Se også: SEO værktøjer – vores anbefalinger

#1 Søgeordsanalyse

En søgeordsanalyse er det første spæde skridt i retning mod at få en højere placering påGoogle. Søgeordsanalysen er i realiteten også det vigtigste redskab til at få succes medSEO. Dette skyldes at selvom man skriver fremragende content og lave mange relevantelinks til ens hjemmeside, kan hele arbejdet være ligegyldigt, hvis ikke ens hjemmesidekommer frem på de søgeord, som kunderne forbinder med ens produkt ellervirksomhed. Yderligere skal man være 100% sikker på, at Google kan indeksere enshjemmeside, hvorfor der ikke må være et no-indeks tag.

#1.1 Google Keyword Planner

Der findes flere forskellige værktøjer, der kan hjælpe din virksomhed med at finde demest relevante søgeord til ens hjemmeside. En fremgangsmåde – som vi bl.a. her hos

Adtimize praktiserer – er at man indledningsvist brainstormer keywords, som relaterersig til den virksomhed og produkt, som man tager udgangspunkt i. Derudover kan mantjekke virksomhedens nærmeste konkurrenters hjemmesider for at få inspiration tileventuelle keywords. Afslutningsvist kan man overveje, hvad ens potentielle kunderville søge efter, hvis de skulle have fat på ens virksomhed; man skal med andre ordsætte sig i konsumentens sted.

Efterfølgende kan man gå i gang med selve Google Keyword Planner, som er ethjælpeværktøj i forbindelse med søgeordsanalyser. I Google Keyword Planner kan maneksplicit følge, hvor mange søgninger der er på ens udvalgte søgeord – f.eks. ud fra hvermåned. Derudover kan Google også komme med forslag til substituerende søgeord, såman yderligere kan få inspiration til sine keywords. Alle ens resultater i GoogleKeyword Planner kan med fordel eksporteres til et excel-ark – mest for at simplificeredet efterfølgende arbejde fremadrettet. Ved oprettelse af en AdWords-konto har mangratis adgang til Google Keyword Planner. Dette SEO tips skal du skrive dig bag øret, da det kan give dig en væsentlig stigning i antal besøgende, hvis du bruger det ordentligt og laver godt content ud fra det.

#1.2 Long tail keywords

En anden vigtig pointe i forbindelse med søgeordsanalyser, er at benytte sig af såkaldtelong tail keywords. Long tail keywords er søgeord, som består af flere ord – f.eks.“kvalificeret ejendomsmægler Amagerbro” eller “eksklusive tasker til kvinder”.Fordelene ved at benytte sig af long tail keywords er, at konkurrencen ikke er lige så højsom ved ét søgeord, og derudover konverterer long tail keywords langt bedre. Har maneksempelvis et søgeord som “tasker”, og ens konsumenter søger efter “eksklusive taskertil kvinder”, så konverterer tasker på ingen måde lige så godt. Konsumenter, som søgerefter “eksklusive tasker til kvinder”, er alt andet lige mere tilbøjelige efter at købeproduktet i modsætning til folk der bare søger efter “tasker”, hvorfor et long tailkeyword som “eksklusive tasker til kvinder” helt klart er at foretrækker. Dette SEO tips kan være med til at gøre forskellen. Især hvis du arbejder i et meget konkurrencepræget marked.

#2 Konkurrentanalyse

Efter søgeordsanalysen er næste vigtige punkt at få et dybdegående kendskab til enskonkurrenter. Meningen med at lave en konkurrentanalyse i denne sammenhæng er atvurderer ens hjemmesides styrker og svagheder overfor ens nærmeste konkurrenters.I sidste ende bør konkurrentanalysen munde ud i, at man som virksomhed kan optimere sin SEO, søgeordsplanlægning, content etc.

#2.1 Searchmetrics

Searchmetrics er – udover Google Keyword Planner – et af de mest anerkendte ogbenyttede værktøjer til både søgeords- og konkurrentanalyser. Med Searchmetrics kanman blandt andet finde ud af, hvilke søgeord ens konkurrenter bliver fundet på.Endvidere kan man med fordel undersøge, hvordan ens egen virksomhed ranker påGoogle holdt op imod ens konkurrenters ranking. Dette giver – blandt andet – et uniktindblik i værdien af ens organiske keywords – navnlig for at belyse på hvilke områderman kan facilitere ens keyword planning.

Searchmetrics

#3 Titler og metabeskrivelser

Efter en grundig konkurrentanalyse er det tid til at fokusere på et andet vigtigt on-pageelement – nemlig titler og metabeskrivelser. Som virksomhed må man aldrig negligerebetydningen af ens titler og metabeskrivelser, da de er det første som potentiellekonsumenter kigger på, inden de kommer ind på en hjemmeside.

#3.1 Titler

Titler har – i modsætning til metabeskrivelser – en væsentlig betydning for, hvor godtGoogle indekserer ens hjemmeside. Dette er et af vores vigtigste SEO tips. Som hovedregel skal titler altid indeholde ens vigtigste søgeord, ligesom at titlerne hverken må være for korte eller for lange. Hvis titlerne ikke er tilstrækkelige – på den ene eller anden måde – vil Google selv prøve at ændre i titlerne; men det giver ofte nogle uforståelige titler. For at undgå at Google ikke ændrer i pixeleringen, må man derfor – som udgangspunkt – ikke overstige 59 tegn pr. titel.

#3.2 Metabeskrivelser

Metabeskrivelserne har som sagt ikke indflydelse på Googles indeksering af titler. Ikkedesto mindre skal man altid sørge for at skrive en ordentlig, informativ tekst, som kortbeskriver hvad siden handler om. Gør man ikke det, vil Google automatisk anvende denførste del af teksten på den pågældende side, man lægger op.

Man kan dog med fordel skrive det samme søgeord i sin metabeskrivelser som i titlerne.Når ens potentielle kunder anvende det givne søgeord, vil det blive markeret med fed imetabeskrivelserne – du kan selv prøve at tjekke efter.

I metabeskrivelsen kan man starte med at skrive noget i takt med: “leder du efter?”,“søger du?”, “mangler du?” etc. Slut gerne metabeskrivelsen af med en såkaldt “call toaction” (CTA) i form af en: “læs mere her”, “klik ind på siden og læs mere”, blivklogere inde på siden” eller en anden lignende CTA. Når man nu alligevel er i gang medCTA i sine metabeskrivelser, kan man med fordel tjekke efter, at man har sin NAP påforsiden af sin hjemmeside – typisk i footeren (bunden). NAP står for: ”Name, Addressog Phone” og er dermed nogle helt fundamentale oplysninger, som altid skal fremgå påhjemmesidens forside i footeren.

#4 Splittests

For at finde ud af, hvilken CTA som fungerer bedst, kan man lave en splittests. Medsplittesten tester man 2 versioner af en sin CTA i en metabeskrivelse, hvorefter man kanse, hvilken CTA der konverterer bedst – altså hvilken der skaber flest nye leads. DenCTA, som får flest konverteringer, er den man tager udgangspunkt i. Man kan lavesplittest til alle former for CTA inde på sin hjemmeside.2.4 URL strukturAt have en korrekt URL struktur er yderst vigtigt. Igen skal søgeordet indgå i URL’en,hvor det ligesom i metabeskrivelen, bliver fremhævet. Undgå yderligere at inkluderfilnavne som html eller lignende i URL’en, da det ingen betydning har for Googlesindeksering af indholdssiden. Generelt skal URL’en være så kort som mulig, hvorforden helst ikke må overstige mere end 5 ord.

seo tips

#5 Redirects

Skal man på et tidspunkt skifte domænenavn, for eventuelt at facilitere ens URLstruktur, er det yderst vigtigt, at man opsætter redirects. Med rediretcs får man overførtde gamle indekseringer fra ens gamle URL over til ens nye URL. Således beholder manens tidligere indekseringer fra Google, så man ikke skal starte helt forfra med at SEO-optimere ens hjemmeside igen. På den måde sparer man en masse tid og kræfter i atopsætte redirects. Læs videre og se de sidste 5 SEO tips.

#6 Hovedoverskrifter

Google anvender en helt særlig struktur, når den skal bestemme, hvad der er enoverskrift. Det er i realiteten HTML-koder der bestemmer, om det skal hedde H1, H2,H3 osv. H1 er altid hovedoverskriften og den må kun indgå én gang på hver tekst. Ikkedesto mindre vil man som regel aldrig – konsekvent – gøre brug af overskrift 1 (H1), daman i de fleste CMS-systemer som WordPress og Sitecore, allerede skriver H1, fordidet er en del af det givne CMS-systems “skabelon”. Selve HTML-koden for en H1overskrift kan eksempelvis hedde: <h1>Sådan laver du overskrifter</h1>.

#7 ALT-tekst

ALT-teksten er den tekst der skal komme frem, når man med musen peger på et billedepå Google. ALT-teksten er særlig vigtig at få skrevet, da Google ikke selv kan “læse”,hvad billedet indeholder. Derfor skriver man udførligt i ALT-teksten, hvad billedetindeholder. Ligesom ved titler, URL’er og metabeskrivelser skal man derudover ogsåanvende ens søgeord i ALT-teksten. Nogle vil dog argumentere for, at Google – rentSEO-mæssigt – ikke rangerer værdien af ALT-teksten højt, men ALT-teksten eralligevel medvirkende til at facilitere ens samlede SEO.

Udover at Google nu kan læse, hvad billedet indeholder, kan man – med hjælp fra ALT-teksten – får flere besøgende på sin hjemmeside. Har man eksempelvis lavet en massenyt content til ens hjemmeside, hvor der her også indgår en del nye billeder, kan manqua ALT-teksten få flere besøgende. Dette skyldes at mange overraskende anvenderbilledsøgninger på Google, og her får din ALT-tekst det billede frem, som denbesøgende har søgt på. På den måde leder ALT-teksten til flere besøgende gennembilledsøgninger. De fleste CMS-systemer giver i dag mulighed for at skrive en ALT-tekst – uanset om man bruger WordPress, Drupal, Joomla eller noget lignende.

#8 Content

Et sidste afgørende element i forbindelse med optimering af SEO er den content, somman skriver på sin hjemmeside. Det er en kæmpemæssig investering at skrive godeseo tekster til ens hjemmeside. I sidste ende kan det være udslagsgivende i forhold til atdifferentiere sig overfor sine nærmeste konkurrenter – og hvem vil ikke gerne skille sigud fra konkurrenterne? Ikke desto mindre har nogle den opfattelse, at content næppe har den store betydning for, hvor godt Google indekserer ens hjemmeside. Dette erimidlertid en helt forkert betragtning. Det har – alt andet lige – en kolossal betydning atindholdet på ens hjemmeside er gennemsyret af kvalitetstekster – herunder også for atkonsolidere ens SEO-tilstedeværelse med flere indekserede indholdssider.

Én ting er at skrive kvalitetstekster, som dels er formuleret på en enkel og professionelmåde med korrekt tegnsætning, grammatik osv. Noget andet er, at skrive tekster – bådeon-page såvel som off-page – der følger retningslinjerne inden for SEO, så enshjemmeside får en højere indeksering på Google. Med andre ord har det afgørendebetydning, at man både tager hensyn til personen, der skal læse indholdet, som man skal tage hensyn til Google som søgemaskine.

9# On-page – blogindlæg

9. SEO tips er “On-page” – herunder også on-page optimering – omfatter alt det indhold, som er på ens hjemmeside. Udover indholdet på selve hjemmesiden omfatter on-page- optimering også titler og metabeskrivelser.

Et meget vigtigt element ved en on-page optimering omhandler det at skrive blogindlægtil ens hjemmeside – som regel under en FAQ. I et blogindlæg besvarer man typisk oftestillede spørgsmål, afkræfter myter, kommer med tips, og på andre måder hjælper dennysgerrige besøgende. Kommer man i blogindlægget ind på løsningsforslag og svar,som den besøgende rent konstruktivt kan bruge til noget, er der en væsentlig størrechance for at vedkommende tager kontakt til dig – frem for konkurrenten. Ligesom vedalt andet indhold på ens hjemmeside må man selvfølgelig heller ikke kopiere tekster ogblogindlæg fra andre hjemmesider – Google ”straffer” nemlig én med det samme.Hvis man er et rengøringsfirma, kan et blogindlæg eksempelvis omhandle: ”Sådan gørdu huset hovedrent”. Eller hvis man er praktiserende psykolog, kan et blogindlægkomme ind på, hvordan man undgår en stresset hverdag etc. Når man skriverblogindlægget, så husk altid at skriv i et letforståeligt sprog. Ligeledes skal man deleblogindlægget op i flere afsnit – gerne med flere underoverskrifter. Ligesom du kan se vi har gjort i denne artikel om SEO tips. Sørg også for at blogindlægget har mange interne links. På den måde guider man den besøgende hen til flere indholdssider på ens hjemmeside. Afslutningsvist kan man i slutningen af blogindlægget have et internt link til ens kontaktside – således kan den besøgende hurtigt tage ”call to action” ved at tage kontakt.

10# Off-page – linkbuilding artikler

Så er vi nået til de sidste SEO tips. Off-page er alle de elementer af aktiviteter, som implicit har betydning for ens hjemmesides SEO. Det kan være alt fra nyhedsbreve, opslag på diverse sociale media, linkbuilding artikler mv.

Linkbuilding artikler er – som et off-page redskab – yderst vigtig i forhold til at få flerebesøgende ind på ens hjemmeside. I en linkbuilding artikel skriver man, som om man er en person ude fra, der kommer med anbefalinger til et konkret emne. Derudover tilføjer man altid ankertekster til sine linkbuilding artikler. En ankertekst er en tekst på 2-3 ord, som både indeholder ens søgeord, ligesom det indeholder et aktivt link til enshjemmeside. En ankertekst kunne f.eks. være: ”kompetent elektriker Amagerbro”. Enssøgeord er her elektriker Amagerbro, men for at konvertere bedre, så kommer man ettillægsord ind – i dette tilfælde ”kompetent”. Linkbuilding artiklerne publiceres påeksterne blognetværk, som man med fordel kan oprette. Ved publicering af linkbuildingartiklen inde på WordPress kan man for øvrigt følge denne e-bogs gennemgang af titler,metabeskrivelser, hovedoverskrifter, ALT-tekst mv.

Andre relevante blogindlæg:SEO værktøjer – vores anbefalingerLinks og anchor-tekster til din hjemmeside

Spørgsmål eller brug for yderligere SEO tips?

Hvis du har nogen spørgsmål eller lignende ift. vores blogindlæg om SEO tips, så er du altid meget velkommen til at tage fat i mig Mark Dreves eller én af mine andre kollegaer hos Adtimize