Tre kendetegn for værdifuldt indhold

Hvis jeg ser en smule slidt ud og har dybe rande under øjnene, så skyldes det, at jeg er træt. Træt af at høre frasen “Fokusér på skabelsen af det værdifulde indhold” blive gentaget igen og igen uden aldrig nogensinde at blive konkretiseret.

Det er ikke, fordi jeg er uenig i budskabet. For det er jeg ingenlunde. Jeg mener i høj grad, at man bør fokusere på at skabe godt, engagerende indhold. Jeg savner bare en uddybning af, hvordan man egentlig gør dette.

Hvis man vil give et værdiskabende råd om værdifuldt indhold, skal dette ikke være: “Fokusér på skabelsen af det værdifulde indhold.” I stedet for skal rådet beskæftige sig med, hvordan man skaber det værdifulde indhold, og hvad der kendetegner indhold af denne type, og det vil jeg forsøge at sætte lidt ord på herunder.

Kontekst har stor betydning for, hvorvidt indhold opfattes som værdifuldt

Der er mange ydre faktorer, som har indflydelse på, i hvilket omfang indhold anses som værdifuldt af modtagerne.

Det er sjældent, at indhold opfattes som værende værdifuldt af alle og enhver. Særligt konteksten har stor betydning for, hvorvidt indholdet bliver opfattet som brugbart og værdiskabende af størstedelen af modtagerne.

Lad mig give et eksempel.

Ville dette indlæg blive opfattet særligt positivt og værdiskabende i Nationens kommentarspor til en artikel om en halvnøgen ungmø – måske Caroline Wozniacki?

Næppe.

Her ville bornerte og dumsmarte kommentarer i stedet være mere passende og velsete.

Heldigvis befinder vi os ikke på Nationen. Vi befinder os på en superfed marketing-blog, hvor der deles brugbare tips og viden til folk med interesse i markedsføring.

Ovenstående betyder altså, at man bør designe sit indhold efter målgruppen og den platform, hvor indholdet skal optræde, hvis det skal være værdifuldt for modtagerne.

Tre kendetegn for værdifuldt indhold

Værdifuldt indhold, mener jeg, kan defineres som værende indhold, der påvirker modtageren på en måde, så vedkommende føler, at han/hun får noget ud af mødet med indholdet.

Som bemærket afhænger det meget af målgruppen, hvad denne finder værdifuldt og givende.

Jeg har dog noteret tre kendetegn, som hyppigt kan bruges til at beskrive værdifuldt kvalitetsindhold:

  1. Indhold, der indeholder nyttig viden, bringer stort set altid værdi for en gruppe.
  2. Underholdende indhold stimulerer modtagerne på en herlig måde, hvorfor det giver mening at omtale underholdning som et træk, der kan gør indhold værdifuldt. Udfordringen er dog, at der ikke er nogen fast definition på, hvad underholdning er. Hvad der begejstrer og fastholder mig, fastholder ikke nødvendigvis dig.
  3. Hvis indhold er passioneret, har det meget ofte en række følgevirkninger, der øger chancen for, at indholdet opfattes som værdifuldt. Passioneret indhold er nemlig ofte levende skrevet, og man fornemmer tydeligt, at afsenderen har noget på hjerte. Afsenderens passion vil i mange tilfælde smitte af på modtageren, uanset om passionen er for musik, måltidskasser, film, sexdukker eller noget femte.