ITW: Effektivisering gennem Product Information Management (PIM)

Kruso blev udvalgt til at hjælpe ITW med at implementere en omfattende PIM-løsning for at forbedre håndteringen af deres omfattende produktportefølje. Målet var at centralisere og standardisere produktdata på tværs af deres mange brands og markeder, hvilket ville muliggøre mere effektiv distribution og marketing. Implementeringen af PIM-systemet har ført til betydelige forbedringer i datakvalitet og effektivitet i ITW's interne processer. Dette har ikke blot forbedret den interne arbejdsflyd, men også styrket ITW's evne til at markedsføre deres produkter globalt. Samarbejdet med Kruso har skabt en robust grundlag for fortsat vækst og innovation hos ITW.