facebook SEO tips - God og gratis guide til SEO. Gratis SEO Guide.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


A password will be e-mailed to you.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


Når du har læst dette oplæg, vil du have et overordnet indblik i hvilke elementer, der er vigtige for god SEO. Velkommen til vores 10 SEO tips.

Se også: SEO værktøjer – vores anbefalinger

#1 Søgeordsanalyse

En søgeordsanalyse er det første spæde skridt i retning mod at få en højere placering på
Google. Søgeordsanalysen er i realiteten også det vigtigste redskab til at få succes med
SEO. Dette skyldes at selvom man skriver fremragende content og lave mange relevante
links til ens hjemmeside, kan hele arbejdet være ligegyldigt, hvis ikke ens hjemmeside
kommer frem på de søgeord, som kunderne forbinder med ens produkt eller
virksomhed. Yderligere skal man være 100% sikker på, at Google kan indeksere ens
hjemmeside, hvorfor der ikke må være et no-indeks tag.

#1.1 Google Keyword Planner

Der findes flere forskellige værktøjer, der kan hjælpe din virksomhed med at finde de
mest relevante søgeord til ens hjemmeside. En fremgangsmåde – som vi bl.a. her hos

Adtimize praktiserer – er at man indledningsvist brainstormer keywords, som relaterer
sig til den virksomhed og produkt, som man tager udgangspunkt i. Derudover kan man
tjekke virksomhedens nærmeste konkurrenters hjemmesider for at få inspiration til
eventuelle keywords. Afslutningsvist kan man overveje, hvad ens potentielle kunder
ville søge efter, hvis de skulle have fat på ens virksomhed; man skal med andre ord
sætte sig i konsumentens sted.

Efterfølgende kan man gå i gang med selve Google Keyword Planner, som er et
hjælpeværktøj i forbindelse med søgeordsanalyser. I Google Keyword Planner kan man
eksplicit følge, hvor mange søgninger der er på ens udvalgte søgeord – f.eks. ud fra hver
måned. Derudover kan Google også komme med forslag til substituerende søgeord, så
man yderligere kan få inspiration til sine keywords. Alle ens resultater i Google
Keyword Planner kan med fordel eksporteres til et excel-ark – mest for at simplificere
det efterfølgende arbejde fremadrettet. Ved oprettelse af en AdWords-konto har man
gratis adgang til Google Keyword Planner. Dette SEO tips skal du skrive dig bag øret, da det kan give dig en væsentlig stigning i antal besøgende, hvis du bruger det ordentligt og laver godt content ud fra det.

#1.2 Long tail keywords

En anden vigtig pointe i forbindelse med søgeordsanalyser, er at benytte sig af såkaldte
long tail keywords. Long tail keywords er søgeord, som består af flere ord – f.eks.
“kvalificeret ejendomsmægler Amagerbro” eller “eksklusive tasker til kvinder”.
Fordelene ved at benytte sig af long tail keywords er, at konkurrencen ikke er lige så høj
som ved ét søgeord, og derudover konverterer long tail keywords langt bedre. Har man
eksempelvis et søgeord som “tasker”, og ens konsumenter søger efter “eksklusive tasker
til kvinder”, så konverterer tasker på ingen måde lige så godt. Konsumenter, som søger
efter “eksklusive tasker til kvinder”, er alt andet lige mere tilbøjelige efter at købe
produktet i modsætning til folk der bare søger efter “tasker”, hvorfor et long tail
keyword som “eksklusive tasker til kvinder” helt klart er at foretrækker. Dette SEO tips kan være med til at gøre forskellen. Især hvis du arbejder i et meget konkurrencepræget marked.

#2 Konkurrentanalyse

Efter søgeordsanalysen er næste vigtige punkt at få et dybdegående kendskab til ens
konkurrenter. Meningen med at lave en konkurrentanalyse i denne sammenhæng er at
vurderer ens hjemmesides styrker og svagheder overfor ens nærmeste konkurrenters.
I sidste ende bør konkurrentanalysen munde ud i, at man som virksomhed kan optimere sin SEO, søgeordsplanlægning, content etc.

#2.1 Searchmetrics

Searchmetrics er – udover Google Keyword Planner – et af de mest anerkendte og
benyttede værktøjer til både søgeords- og konkurrentanalyser. Med Searchmetrics kan
man blandt andet finde ud af, hvilke søgeord ens konkurrenter bliver fundet på.
Endvidere kan man med fordel undersøge, hvordan ens egen virksomhed ranker på
Google holdt op imod ens konkurrenters ranking. Dette giver – blandt andet – et unikt
indblik i værdien af ens organiske keywords – navnlig for at belyse på hvilke områder
man kan facilitere ens keyword planning.

Searchmetrics

#3 Titler og metabeskrivelser

Efter en grundig konkurrentanalyse er det tid til at fokusere på et andet vigtigt on-page
element – nemlig titler og metabeskrivelser. Som virksomhed må man aldrig negligere
betydningen af ens titler og metabeskrivelser, da de er det første som potentielle
konsumenter kigger på, inden de kommer ind på en hjemmeside.

#3.1 Titler

Titler har – i modsætning til metabeskrivelser – en væsentlig betydning for, hvor godt
Google indekserer ens hjemmeside. Dette er et af vores vigtigste SEO tips. Som hovedregel skal titler altid indeholde ens vigtigste søgeord, ligesom at titlerne hverken må være for korte eller for lange. Hvis titlerne ikke er tilstrækkelige – på den ene eller anden måde – vil Google selv prøve at ændre i titlerne; men det giver ofte nogle uforståelige titler. For at undgå at Google ikke ændrer i pixeleringen, må man derfor – som udgangspunkt – ikke overstige 59 tegn pr. titel.

#3.2 Metabeskrivelser

Metabeskrivelserne har som sagt ikke indflydelse på Googles indeksering af titler. Ikke
desto mindre skal man altid sørge for at skrive en ordentlig, informativ tekst, som kort
beskriver hvad siden handler om. Gør man ikke det, vil Google automatisk anvende den
første del af teksten på den pågældende side, man lægger op.

Man kan dog med fordel skrive det samme søgeord i sin metabeskrivelser som i titlerne.
Når ens potentielle kunder anvende det givne søgeord, vil det blive markeret med fed i
metabeskrivelserne – du kan selv prøve at tjekke efter.

I metabeskrivelsen kan man starte med at skrive noget i takt med: “leder du efter?”,
“søger du?”, “mangler du?” etc. Slut gerne metabeskrivelsen af med en såkaldt “call to
action” (CTA) i form af en: “læs mere her”, “klik ind på siden og læs mere”, bliv
klogere inde på siden” eller en anden lignende CTA. Når man nu alligevel er i gang med
CTA i sine metabeskrivelser, kan man med fordel tjekke efter, at man har sin NAP på
forsiden af sin hjemmeside – typisk i footeren (bunden). NAP står for: ”Name, Address
og Phone” og er dermed nogle helt fundamentale oplysninger, som altid skal fremgå på
hjemmesidens forside i footeren.

#4 Splittests

For at finde ud af, hvilken CTA som fungerer bedst, kan man lave en splittests. Med
splittesten tester man 2 versioner af en sin CTA i en metabeskrivelse, hvorefter man kan
se, hvilken CTA der konverterer bedst – altså hvilken der skaber flest nye leads. Den
CTA, som får flest konverteringer, er den man tager udgangspunkt i. Man kan lave
splittest til alle former for CTA inde på sin hjemmeside.
2.4 URL struktur
At have en korrekt URL struktur er yderst vigtigt. Igen skal søgeordet indgå i URL’en,
hvor det ligesom i metabeskrivelen, bliver fremhævet. Undgå yderligere at inkluder
filnavne som html eller lignende i URL’en, da det ingen betydning har for Googles
indeksering af indholdssiden. Generelt skal URL’en være så kort som mulig, hvorfor
den helst ikke må overstige mere end 5 ord.

seo tips

#5 Redirects

Skal man på et tidspunkt skifte domænenavn, for eventuelt at facilitere ens URL
struktur, er det yderst vigtigt, at man opsætter redirects. Med rediretcs får man overført
de gamle indekseringer fra ens gamle URL over til ens nye URL. Således beholder man
ens tidligere indekseringer fra Google, så man ikke skal starte helt forfra med at SEO-
optimere ens hjemmeside igen. På den måde sparer man en masse tid og kræfter i at
opsætte redirects. Læs videre og se de sidste 5 SEO tips.

#6 Hovedoverskrifter

Google anvender en helt særlig struktur, når den skal bestemme, hvad der er en
overskrift. Det er i realiteten HTML-koder der bestemmer, om det skal hedde H1, H2,
H3 osv. H1 er altid hovedoverskriften og den må kun indgå én gang på hver tekst. Ikke
desto mindre vil man som regel aldrig – konsekvent – gøre brug af overskrift 1 (H1), da
man i de fleste CMS-systemer som WordPress og Sitecore, allerede skriver H1, fordi
det er en del af det givne CMS-systems “skabelon”. Selve HTML-koden for en H1
overskrift kan eksempelvis hedde: <h1>Sådan laver du overskrifter</h1>.

#7 ALT-tekst

ALT-teksten er den tekst der skal komme frem, når man med musen peger på et billede
på Google. ALT-teksten er særlig vigtig at få skrevet, da Google ikke selv kan “læse”,
hvad billedet indeholder. Derfor skriver man udførligt i ALT-teksten, hvad billedet
indeholder. Ligesom ved titler, URL’er og metabeskrivelser skal man derudover også
anvende ens søgeord i ALT-teksten. Nogle vil dog argumentere for, at Google – rent
SEO-mæssigt – ikke rangerer værdien af ALT-teksten højt, men ALT-teksten er
alligevel medvirkende til at facilitere ens samlede SEO.

Udover at Google nu kan læse, hvad billedet indeholder, kan man – med hjælp fra ALT-
teksten – får flere besøgende på sin hjemmeside. Har man eksempelvis lavet en masse
nyt content til ens hjemmeside, hvor der her også indgår en del nye billeder, kan man
qua ALT-teksten få flere besøgende. Dette skyldes at mange overraskende anvender
billedsøgninger på Google, og her får din ALT-tekst det billede frem, som den
besøgende har søgt på. På den måde leder ALT-teksten til flere besøgende gennem
billedsøgninger. De fleste CMS-systemer giver i dag mulighed for at skrive en ALT-
tekst – uanset om man bruger WordPress, Drupal, Joomla eller noget lignende.

#8 Content

Et sidste afgørende element i forbindelse med optimering af SEO er den content, som
man skriver på sin hjemmeside. Det er en kæmpemæssig investering at skrive gode
seo tekster til ens hjemmeside. I sidste ende kan det være udslagsgivende i forhold til at
differentiere sig overfor sine nærmeste konkurrenter – og hvem vil ikke gerne skille sig
ud fra konkurrenterne? Ikke desto mindre har nogle den opfattelse, at content næppe har den store betydning for, hvor godt Google indekserer ens hjemmeside. Dette er
imidlertid en helt forkert betragtning. Det har – alt andet lige – en kolossal betydning at
indholdet på ens hjemmeside er gennemsyret af kvalitetstekster – herunder også for at
konsolidere ens SEO-tilstedeværelse med flere indekserede indholdssider.

Én ting er at skrive kvalitetstekster, som dels er formuleret på en enkel og professionel
måde med korrekt tegnsætning, grammatik osv. Noget andet er, at skrive tekster – både
on-page såvel som off-page – der følger retningslinjerne inden for SEO, så ens
hjemmeside får en højere indeksering på Google. Med andre ord har det afgørende
betydning, at man både tager hensyn til personen, der skal læse indholdet, som man skal tage hensyn til Google som søgemaskine.

9# On-page – blogindlæg

9. SEO tips er “On-page” – herunder også on-page optimering – omfatter alt det indhold, som er på ens hjemmeside. Udover indholdet på selve hjemmesiden omfatter on-page- optimering også titler og metabeskrivelser.

Et meget vigtigt element ved en on-page optimering omhandler det at skrive blogindlæg
til ens hjemmeside – som regel under en FAQ. I et blogindlæg besvarer man typisk ofte
stillede spørgsmål, afkræfter myter, kommer med tips, og på andre måder hjælper den
nysgerrige besøgende. Kommer man i blogindlægget ind på løsningsforslag og svar,
som den besøgende rent konstruktivt kan bruge til noget, er der en væsentlig større
chance for at vedkommende tager kontakt til dig – frem for konkurrenten. Ligesom ved
alt andet indhold på ens hjemmeside må man selvfølgelig heller ikke kopiere tekster og
blogindlæg fra andre hjemmesider – Google ”straffer” nemlig én med det samme.
Hvis man er et rengøringsfirma, kan et blogindlæg eksempelvis omhandle: ”Sådan gør
du huset hovedrent”. Eller hvis man er praktiserende psykolog, kan et blogindlæg
komme ind på, hvordan man undgår en stresset hverdag etc. Når man skriver
blogindlægget, så husk altid at skriv i et letforståeligt sprog. Ligeledes skal man dele
blogindlægget op i flere afsnit – gerne med flere underoverskrifter. Ligesom du kan se vi har gjort i denne artikel om SEO tips. Sørg også for at blogindlægget har mange interne links. På den måde guider man den besøgende hen til flere indholdssider på ens hjemmeside. Afslutningsvist kan man i slutningen af blogindlægget have et internt link til ens kontaktside – således kan den besøgende hurtigt tage ”call to action” ved at tage kontakt.

10# Off-page – linkbuilding artikler

Så er vi nået til de sidste SEO tips. Off-page er alle de elementer af aktiviteter, som implicit har betydning for ens hjemmesides SEO. Det kan være alt fra nyhedsbreve, opslag på diverse sociale media, linkbuilding artikler mv.

Linkbuilding artikler er – som et off-page redskab – yderst vigtig i forhold til at få flere
besøgende ind på ens hjemmeside. I en linkbuilding artikel skriver man, som om man er en person ude fra, der kommer med anbefalinger til et konkret emne. Derudover tilføjer man altid ankertekster til sine linkbuilding artikler. En ankertekst er en tekst på 2-3 ord, som både indeholder ens søgeord, ligesom det indeholder et aktivt link til ens
hjemmeside. En ankertekst kunne f.eks. være: ”kompetent elektriker Amagerbro”. Ens
søgeord er her elektriker Amagerbro, men for at konvertere bedre, så kommer man et
tillægsord ind – i dette tilfælde ”kompetent”. Linkbuilding artiklerne publiceres på
eksterne blognetværk, som man med fordel kan oprette. Ved publicering af linkbuilding
artiklen inde på WordPress kan man for øvrigt følge denne e-bogs gennemgang af titler,
metabeskrivelser, hovedoverskrifter, ALT-tekst mv.

Andre relevante blogindlæg:
SEO værktøjer – vores anbefalinger
Links og anchor-tekster til din hjemmeside

Spørgsmål eller brug for yderligere SEO tips?

Hvis du har nogen spørgsmål eller lignende ift. vores blogindlæg om SEO tips, så er du altid meget velkommen til at tage fat i mig Mark Dreves eller én af mine andre kollegaer hos Adtimize